Przewóz płynnych
ładunków spożywczych

Nasza firma działa na międzynarodowym rynku samochodowych przewozów towarowych od ponad 20 lat. Dziś jest to profesjonalny i dynamicznie rozwijający się zespół, który oferuje szeroki zakres usług transportowych i spedycyjnych. Przewóz płynnych ładunków spożywczych – oto jeden z priorytetowych kierunków naszej działalności. W ciągu dwóch dziesięcioleci udało nam się uzyskać cenne doświadczenie i stworzyć wzajemnie korzystne więzi partnerskie z wieloma firmami, działającymi w sferze przetwórstwa, handlu detalicznego i produkcji żywności. Naszymi stałymi klientami są dobrze znane marki z Białorusi i Rosji, Niemiec i Francji, a także innych krajów WNP i Europy Zachodniej.
Zalety przewozu płynnych ładunków spożywczych cysternami
Międzynarodowe zasady samochodowych przewozów towarowych dopuszczają przewóz płynnych ładunków spożywczych w ładowni samochodów wlanych do osobnych hermetycznie zamkniętych zbiorników. Wykonywany przez nas przewóz płynnych ładunków spożywczych w autocysternach jest bardziej korzystny i dogodny. Oto kilka argumentów na korzyść tego rozwiązania:

Transport płynów luzem bardziej bezpieczny, ponieważ w zbiorniku o wiele łatwiej jest utrzymać stałą zalecaną temperaturę. Nowoczesne zbiorniki do transportu płynów są wyposażone w zaawansowane technologicznie systemy chłodnicze i mogą w idealnym stanie utrzymywać nawet łatwo psujące się towary.
Znacznie ułatwiony jest załadunek i rozładunek pojazdów, co pozwala skrócić czas dostawy i uczynić transport bardziej korzystny dla klienta.
Przewóz płynnych ładunków autocysternami nie wymaga dużej ilości zezwoleń. Ilość wymaganych dokumentów jest znacznie mniejsza, niż w przypadku transportu koleją.

Specyfika i wymagania dotyczące przewozu
Transport produktów spożywczych wymaga spełnienia dużej liczby wymagań i norm. Oto tylko kilka kryteriów, które określają dobre imię przewoźnika i jakość świadczonych przez niego usług:

Idealny stan techniczny pojazdów. Każdy ciągnik, używany w transporcie, musi spełniać rygorystyczne wymagania, ale w przypadku przewozu płynnych ładunków spożywczych normy są jeszcze surowsze. Samochód przechodzi gruntowny wnikliwy przegląd, bo nawet najbardziej drobna usterka może prowadzić do zepsucia dużej ilości towaru i znacznych strat materialnych.
Oto szereg specyficznych wymagań do przewozu niektórych kategorii płynnych ładunków spożywczych. Na przykład, podczas transportu oleju szczególną uwagę przywiązuje się do sterylności cystern, bo ten produkt natychmiast wchłania każdy obcy zapach. Przed każdą jazdą zbiornik jest starannie czyszczony i dezynfekowany i jego stan jest sprawdzany przez upoważnionych pracowników.
Transport mleka i produktów mlecznych jest dozwolony tylko przy określonej i niezmiennej temperaturze. Właśnie z tego powodu transport odbywa się w izotermicznych cysternach aluminiowych. Taki zbiornik jest w stanie utrzymać stałą temperaturę przez dłuższy okres czasu. Niektóre samochody wyposażone są w systemy chłodnicze (np. do przewozu transportu melasy). W zimie produkt taki jest przewożony w cysternach wyposażonych w autonomiczne ogrzewanie. Co się tyczy zwykłej wody pitnej, to ona jest przewożona w spawanych zbiornikach ze szczególnie trwałymi szwami, zabezpieczonymi przed korozją.
Czynnik ludzki w transporcie płynnych ładunków spożywczych jest jedym z kluczowych przy organizacji transportu. Towar musi być dostarczony w ściśle uzgodnionym terminie bez żadnych opóźnień, więc na trasę są wysyłani tylko najbardziej doświadczeni i odpowiedzialni kierowcy. Sytuacja, w której dla oszczędności czasu są ignorowane zasady bezpieczeństwa transportu, jest również nie do przyjęcia. Dla nas jest oczywiste, że naruszenie ograniczeń prędkości i wszelkich przepisów ruchu drogowego może prowadzić do długotrwałych opóźnień dostaw ładunków, dlatego nasi kierowcy dostarczają towar starannie i przy tym zawsze przestrzegają terminów.

Stosowana technika

przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych

Wykonane projekty